Introduktionssida -> Länslista -> Östergötlands län -> Ydre kommun -> :


Västra Ryds socken i Östergötlands län.

Västra Ryd´s parish in Ostergotland.

Västra Ryds gårdar.

Historiska data över Skyttla och Västra Ryds gårdar med många personuppgifter. Datalagen sätter begränsningar i vilka personer som får förekomma utan uttryckligt tillstånd - därför finns mycket få personer födda på 1900-talet nämnda.


Socknen av år 1818 beskrevs av D. Djurberg.

The web site consists of a number of pages giving information about the farm Skyttla and the parish,
Västra Ryd, where Skyttla is situated. Also many families that lived near Vimmerby in Smoland are listed.
The site must be considered as a working material from which some interesting facts might be uncovered.

Historic data on Skyttla and the farms of the parish. Few modern data are included.
The emphasis is on persons who lived in the 18th and 19th centuries.


Kartor
Kartor över Östergötland.
Map showing the Östergötland county.

Karta över Västra Ryds socken med rutnät i Rikets nät.
Map showing Västra Ryd´s parish and the National grid.