Min aktuella mail-adress är
My e-mail adress is

elfstrom@zommarin.se
ingegerd.elfstrom@zommarin.se
 

Den gamla algonet-adressen har upphört.
The old algonet-adress is discontinued.

Min bostadsadress är
I am living at

Karl Dahlgrensgatan 45,
SE-582 28 Linköping

Tel 013-100 666, mobil 070-67 37 216.
International phone  +46-13-100 666, mobile +46-706-73 72 16.

Åter / Return